K O D   K I C O A
Miroslav Mika Antić
1932-1986
 
Biografski podaci
   "Rođen sam 1932. godine u severnom Banatu, u selu Mokrinu, gde sam iao i u osnovnu kolu. U gimnaziju sam iao u Kikindi i Pančevu, a studirao u Beogradu. ivim u Novom Sadu. To je čista moja biografija. U stvari, ja svima kaem da pravim biografiju, onakvu kakvu bih eleo, jo nemam, i pored toliko knjiga koje sam napisao, slika koje sam izlagao, filmova koje sam snimio, dramskih tekstova, reportaa u novinama... Svakog jutra poelim da počnem jednu odličnu biografiju, koja bi posluila, ako nikome drugom, bar đacima u koli, jer oni, naalost, moraju da uče i ivot pisaca.
   Ja bih bio najgori đak, jer ni svoj ivot nisam naučio. A radio sam svata. Bio zidarski pomoćnik, fizički radnik u pivari, kubika na pristanitu, mornar, pozorini reditelj, bavio se vodovodom i kanalizacijom, radio kompresorima, obrađivao drvo, umem da napravim krov, glumio u jednom lutkarskom pozoritu, čak i pravio lutke, vodio televizijske emisije, bio konferansije...
  Imam i neke nagrade i priznanja. Dve "Nevenove". Jednu za ivotno delo u poeziji za decu. Goranovu nagradu. Nagradu Sterijinog pozorja. Zlatnu arenu za filmski scenario. Nagradu oslobođenja Vojvodine. Sedmojulsku nagradu Srbije. Nosilac sam ordena zasluga za narod. Neko bi od svega toga mogao da napie bezbroj stranica. Recimo: uređivao list "Ritam" ili uređivao Zmajev "Neven"...
   Najvie bih voleo da sami izmislite moju biografiju. Onda ću imati mnogo raznih ivota i biti najivlji među ivima.
   Ostalo, to nije za najavu pisca, nego za aputanje, rekao sam u pesmi "In memoriam". I u svim ostalim svojim pesmama."
 
Miroslav Antić
 
 
 
 
 
 
U Čitaonici
 
~ * ~
 
 
 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com