S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

E

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

D

 
 
 
 
Pred Senkinom kućom
 
Pred Senkinom kućom, nane, vodenica.
Pred Senkinom kućom, nane, vodenica.
Senka mi je suđenica,
Senka mi je suđenica.
 
Pred Senkinom kućom, nane, voda teče.
Pred Senkinom kućom, nane, voda teče.
Tu prolazim svako veče,
tu prolazim svako veče.
 
Digni oči, Senko, pogledaj me.
Digni oči, Senko, pogledaj me.
Skupi veđe, namig' na me.
Skupi veđe, namig' na me.

 

 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com